Begeleiding

Wij onderscheiden ons als full service centrum door vroeg-interventies met behulp van een complete integratie van GGZ, Jeugdzorg, Speciaal Onderwijs en opvang. Er wordt systematisch en vraaggericht gewerkt in een multidisciplinaire context. Zorgprogrammering is een kwaliteits- en kennisinstrument waarmee de zorgverlening goed beschreven is en goed meetbaar gemaakt kan worden. De hieronder genoemde zorgprogramma’s geven een indicatie van inhoud en doelgroep bij specifieke behandeling/behandelvorm.

Traumabehandeling

Het zorgprogramma traumabehandeling is, in eerste instantie, bedoeld voor kinderen, jeugdigen en hun ouders, als ook jongvolwassenen, die hulp nodig hebben als gevolg van (langdurige) psychische en of fysieke traumatische ervaring(en) en/of verwaarlozing.

De hulpvraag kan betrekking hebben op verwerking van de traumatische ervaring(en) zelf, maar ook op de hantering, verbetering en vermindering van andere problemen die in relatie staan tot het specifieke trauma.

De manier waarop kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen ingrijpende gebeurtenissen verwerken, is verschillend per persoon en afhankelijk van leeftijd en ontwikkelingsfase. Is iemand niet in staat dergelijke gebeurtenissen op redelijke termijn zelf of met behulp van ouders en of belangrijke anderen in zijn sociale netwerk te verwerken, dan kan hij (langdurige) trauma-gerelateerde klachten ontwikkelen.

Signalen zijn niet altijd duidelijk zichtbaar of worden niet als zodanig geïnterpreteerd. Er kan als gevolg van een traumatische ervaring sprake zijn van een scala aan trauma-gerelateerde psychische en lichamelijke klachten zoals angstklachten, stemmingsklachten, concentratie- en aandachtstoornissen, leerproblemen, sociale problemen, lichamelijke klachten, slaapstoornissen, nachtmerries, agressie regulatie problemen, grensoverschrijdend gedrag, spijbelen en school-vermijdend gedrag, persoonlijkheidsproblemen, dissociatieve klachten en verslavingsproblematiek.

Door deze verscheidenheid aan klachten die kunnen voortvloeien uit een traumatische ervaring en onduidelijkheid over de link van de klachten met een trauma, worden hulpvragen lang niet altijd direct bij de instroom gemeld of geduid, maar worden vaker pas lopende het hulpverleningstraject onderkend en actueel.

Actieve screening aan de voordeur op aanwijzingen voor trauma als mogelijke oorzaak voor de problematiek waarmee het kind wordt aangemeld, is dan ook erg belangrijk. Ook verderop in een behandeltraject (bijvoorbeeld als het kind op de behandelgroep verblijft) is sensitiviteit voor trauma als mogelijk onderliggende factor in de problematiek van groot belang.

Het aanbod binnen het zorgprogramma traumabehandeling van de Mutsaersstichting is uitgewerkt in drie zorgpaden:

  • Eerste hulp bij ingrijpende gebeurtenissen individueel en groep
  • Eenmalig, enkelvoudig trauma
  • Chronisch complex trauma

Wat kun je van ons verwachten?

Groei
DoorS2Open
Behandeling
Begeleiding