Locatie Schinnen

Wij zijn ooit begonnen op een bijzonder mooie locatie. Sterker nog, daar hebben wij onze naam aan te danken. De voormalige steenfabriek Plinthos in Schinnen is sinds 2003 gerestaureerd en is gelegen in natuurgebied Danikerbos, dat in beheer is bij Natuurmonumenten als onderdeel van het Geleenbeekdal. Inmiddels zijn wij uitgebreid en opereren we ook vanuit Kerkrade en Maastricht.

Beleefomgeving

De activiteiten die wij ondernemen vanuit het gebouw hebben een directe relatie met de omgeving en andersom. De voormalige steenfabriek is nu een beleefomgeving en ontmoetingsplek waarbij een continue samenwerking gezocht wordt met partnerorganisaties, onderwijsinstellingen en maatschappelijke instanties die daar hun positieve bijdrage aan kunnen leveren.

Aanbod

Wij trachten op deze locatie een breed en integraal aanbod van zorg- en dienstverlening te verlenen, waarbij zorg en welzijn hand in hand gaan met praktijkgericht onderwijs en arbeid. In de groene omgeving rondom het gebouw maken kinderen en jongeren ook kennis met het landschap en de natuur.