Begeleiding

Wij onderscheiden ons als full service centrum door vroeg-interventies met behulp van een complete integratie van GGZ, Jeugdzorg, Speciaal Onderwijs en opvang. Er wordt systematisch en vraaggericht gewerkt in een multidisciplinaire context. Zorgprogrammering is een kwaliteits- en kennisinstrument waarmee de zorgverlening goed beschreven is en goed meetbaar gemaakt kan worden. De hieronder genoemde zorgprogramma’s geven een indicatie van inhoud en doelgroep bij specifieke behandeling/behandelvorm.

KIEM-IMH

 

Binnen de KIEM IMH (Kennis in en met Infant Mental Health) groepen worden kinderen van 2 tot en met 5 jaar samen met hun ouders behandeld. Deze dagbehandeling voor het jonge kind is een samenwerking tussen Xonar en Mutsaersstichting.

Vanuit de IMH-visie waarmee we op de groep werken, staat de ouder-kind-behandeling centraal en zal in het verlengde daarvan de ontwikkeling van het kind gestimuleerd worden. Om die reden is betrokkenheid en commitment van ouders / verzorgers een vereiste.

Kinderen komen in aanmerking voor de KIEM IMH-groep wanneer er bijvoorbeeld sprake is van vroegkinderlijke regulatieproblemen (bijv. huilen, slapen, voeding) en ontwikkelingsproblematiek. Het betreft vaak een diffuus beeld, waarbij brede diagnostiek belangrijk is. Daarnaast wordt er binnen de KIEM IMH-groep aandacht besteed aan de onderliggende interactie- of communicatiepatronen van het gezin of verzorgers, te denken aan belaste voorgeschiedenis, overbelasting in de opvoeding, verhoogde prikkelbaarheid en spanning, met als gevolg een ouder-kind-relatie die onder druk komt te staan.

Hoe ziet dat eruit?

In de regel wordt er gestart met diagnostiektraject waarbij de onderliggende problemen en dynamieken belicht worden.

Het kind komt maximaal 6 dagdelen naar de groep. Op maat wordt dit aangevuld met vaktherapie, speltherapie en / of andere behandelmethodieken (Griefelen, Floorplay, Sherborne, Pittige Jaren etc.). Afhankelijk van deze inzet wordt het aantal dagdelen op de groep bepaald. Aanvullend logopedie en fysiotherapie is mogelijk op locatie, vanuit de eigen zorgverzekering.

Daarnaast wordt de plaatsing op de groep aangevuld met systemische inzet en/of hulp bij opvoedvraagstukken. 

Voorlichtingsvideo’s:

Welkom bij KIEM Infant Mental Health (voor verwijzer/hulpverlener)

Jip gaat naar KIEM (voor kind/ouder/verzorger/netwerk)

Wat kun je van ons verwachten?

Groei
DoorS2Open
Behandeling
Begeleiding