Begeleiding

Wij onderscheiden ons als full service centrum door vroeg-interventies met behulp van een complete integratie van GGZ, Jeugdzorg, Speciaal Onderwijs en opvang. Er wordt systematisch en vraaggericht gewerkt in een multidisciplinaire context. Zorgprogrammering is een kwaliteits- en kennisinstrument waarmee de zorgverlening goed beschreven is en goed meetbaar gemaakt kan worden. De hieronder genoemde zorgprogramma’s geven een indicatie van inhoud en doelgroep bij specifieke behandeling/behandelvorm.

KIEM-IMH

Binnen de KIEM IMH (Kennis in en met Infant Mental Health) groepen worden kinderen van 0 tot 5 jaar samen met hun ouders behandeld. Deze dagbehandeling voor het jonge kind is een samenwerking tussen Xonar en Mutsaersstichting.

  • Bij het kind is sprake van forse ontwikkelingsproblematiek en één of meerdere problemen op het gebied van de vroegkinderlijke gedragsregulatie (bijv. excessief huilen, slaapproblemen, regulatieproblemen, voedingsproblemen). Het betreft kinderen waarbij de beeldvorming door de veelheid aan mogelijk onderliggende factoren (hechting, trauma, ASS, ADHD, TOS, etc.) diffuus is.
  • Er is sprake van een disfunctioneel interactie- en communicatiepatroon en tekort aan ouderlijk inzicht wat het probleem in stand houdt, versterkt of leidt tot een escalatie ervan.
  • Aan de kant van de ouder is sprake van belaste voorgeschiedenis, overbelasting en een uitputtingssyndroom, dat gekenmerkt wordt door uitputting, verhoogde prikkelbaarheid, labiele stemming met depressieve grondstemming, grote onzekerheid, faalgevoelens en/of een angstig, bezorgde spanning of ontkenning.  De ouder-kind relatie staat hierbij onder druk.

 

Hoe ziet dat eruit?
Standaard start met diagnostiektraject (of er moet al heel veel liggen vanuit verwijzers). Het kind komt maximaal 6 dagdelen naar de groep. Op maat wordt dit aangevuld met vaktherapie, speltherapie, andere behandelmethodieken (Griefelen, Floorplay, Sherborne, Pittige Jaren etc.). Afhankelijk van deze inzet wordt het aantal dagdelen op de groep bepaald. Aanvullend logopedie en fysiotherapie is mogelijk vanuit de eigen zorgverzekering.

In de regel wordt de groep aangevuld met systemische inzet en/of hulp opvoedvraagstukken. 

Wat kun je van ons verwachten?

Groei
DoorS2Open
Behandeling
Begeleiding