Behandelingen

Wij onderscheiden ons als full service centrum door vroeg-interventies met behulp van een complete integratie van GGZ, Jeugdzorg, Speciaal Onderwijs en opvang. Er wordt systematisch en vraaggericht gewerkt in een multidisciplinaire context. Zorgprogrammering is een kwaliteits- en kennisinstrument waarmee de zorgverlening goed beschreven is en goed meetbaar gemaakt kan worden. De hieronder genoemde zorgprogramma’s geven een indicatie van inhoud en doelgroep bij specifieke behandeling/behandelvorm.

Wat bieden wij?

Vanuit de gedachte ‘één kind, één plan’ wordt exact op maat een persoonlijk behandelplan samengesteld. Een inzichtelijk plan waarin concrete, toetsbare doelstellingen zijn opgenomen. Het plan vormt de basis van de oplossing en van het antwoord op de (zorg)vraag. Dit vraagt om een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak. Een aanpak waarin dus alle betrokkenen samenwerken. En dat wérkt!

In het menu treft u een overzicht van onze zorgprogramma’s die een indicatie geven van inhoud en doelgroep bij specifieke behandeling/behandelvorm. Heeft u vragen neem dan gerust contact met ons op.