Begeleiding

Wij onderscheiden ons als full service centrum door vroeg-interventies met behulp van een complete integratie van GGZ, Jeugdzorg, Speciaal Onderwijs en opvang. Er wordt systematisch en vraaggericht gewerkt in een multidisciplinaire context. Zorgprogrammering is een kwaliteits- en kennisinstrument waarmee de zorgverlening goed beschreven is en goed meetbaar gemaakt kan worden. De hieronder genoemde zorgprogramma’s geven een indicatie van inhoud en doelgroep bij specifieke behandeling/behandelvorm.

Gezinsopname

De Mutsaersstichting ontwikkelt voortdurend en vernieuwt haar aanbod vanuit een gezinsgerichte visie op zorg. Vanuit de ervaring dat naast het bestaande behandelaanbod (poli/dagbehandeling/klinisch/in de thuissituatie) intensievere behandeling voor het hele gezin nodig is zijn we daarom recent gestart met gezins(psychiatrische) opnames. Deze opnames kennen een intensief voortraject, een kortdurende opname van alle gezinsleden (weken-maanden) en een vervolgbehandeling, in samenwerking met verwijzer en bestaande hulpverlening.

Doel van de opname is het opheffen van opvoedingsonmacht en het herstellen van de veiligheid, door behandeling van de psychiatrische problematiek met behulp van de interacties van binnen en buiten het gezin. Verstoringen in de interactie kunnen allerlei oorzaken hebben. Vaak leiden deze verstoringen ertoe dat een of meerdere kinderen stagneren in hun ontwikkeling en ouders overbelast raken. Het vertrouwen in elkaar raakt beschadigd. Met het gezin gaan we op zoek naar de juiste balans en vernieuwd evenwicht. Veiligheid en vertrouwen  nemen toe als er commitment is over de behandeling bij alle betrokkenen (gezinsleden, verwijzer en bestaande hulpverlening) ,er gewerkt wordt met duidelijke doelen en een duidelijke context, transparantie in wat gedaan en wat gezien wordt waardoor er keuze ruimte ontstaat voor alle gezinsleden.

Doelgroepen zijn bijvoorbeeld; gezinnen na ernstig huiselijk geweld waarbij voor meerdere gezinsleden (in gezinsvorm) traumabehandeling nodig is en dit niet middels het bestaande aanbod lukt. Gezinnen waarbij een postpartumdepressie het leven van moeder, kind en het hele gezin lam legt.

Voor meer informatie, overleg of aanmelding kunt u iedere werkdag terecht bij de instroomcoördinatoren: van 9:00 tot 12:15 en van 13:15 tot 16:30 uur. Zij zijn bereikbaar via telefoonummer 077-3217891 of per e-mail toegangnoordlimburg@mutsaersstichting.nl

Wat kun je van ons verwachten?

Groei
DoorS2Open
Behandeling
Begeleiding