Begeleiding

Wij onderscheiden ons als full service centrum door vroeg-interventies met behulp van een complete integratie van GGZ, Jeugdzorg, Speciaal Onderwijs en opvang. Er wordt systematisch en vraaggericht gewerkt in een multidisciplinaire context. Zorgprogrammering is een kwaliteits- en kennisinstrument waarmee de zorgverlening goed beschreven is en goed meetbaar gemaakt kan worden. De hieronder genoemde zorgprogramma’s geven een indicatie van inhoud en doelgroep bij specifieke behandeling/behandelvorm.

Informatieverwerkingsstoornissen

Het behandelprogramma Informatieverwerkingsstoornissen heeft als eerste doel om kinderen/jeugdigen met deze problematiek te diagnosticeren. Het tweede doel is het geven van specialistische behandeling. In het behandelplan wordt beschreven op welke manier verdere behandeling kan worden ingezet, waarmee de klachten kunnen worden gehanteerd en eventueel geleidelijk kunnen verminderen. Het derde doel is het ontwikkelen van een kenniscentrum waar interne en externe collega’s een beroep op kunnen doen.

Binnen het zorgprogramma Informatieverwerkingsstoornissen richten wij ons op kinderen waarbij de problemen met de neurocognitieve informatieverwerking op de voorgrond staan en waarbij de problemen niet vanuit ASS-problematiek te verklaren zijn.

Onder Informatieverwerkingsstoornissen worden verstaan: ernstige lees- en spellingsstoornissen, rekenstoornissen, spraaktaalstoornissen, DCD en niet verbale leerstoornis (NLD).

De kinderen kunnen aangemeld worden voor dit zorgprogramma als de leer-ontwikkelingsstoornis gedurende langere tijd bestaat (> ½ jaar) en het leerrendement ondanks behandelingen binnen de schoolsetting of reguliere instellingen minder is dan 50%.

Het zorgprogramma onderscheidt drie zorgpaden die volgens het principe van stepped care achtereenvolgens worden ingezet:

  • De eerste fase waarin diagnostiek centraal staat
  • De tweede fase waarin psycho-educatie en ondersteuning van het gezin en het onderwijs centraal staan
  • De derde fase waarin de individuele neuropsychologische behandeling centraal staat

Wat kun je van ons verwachten?

Groei
DoorS2Open
Behandeling
Begeleiding