Begeleiding

Wij onderscheiden ons als full service centrum door vroeg-interventies met behulp van een complete integratie van GGZ, Jeugdzorg, Speciaal Onderwijs en opvang. Er wordt systematisch en vraaggericht gewerkt in een multidisciplinaire context. Zorgprogrammering is een kwaliteits- en kennisinstrument waarmee de zorgverlening goed beschreven is en goed meetbaar gemaakt kan worden. De hieronder genoemde zorgprogramma’s geven een indicatie van inhoud en doelgroep bij specifieke behandeling/behandelvorm.

Eetstoornissen

Het zorgprogramma eetstoornissen biedt een dienstverlenende, diagnostische en specialistische behandeling, zowel voor het individuele kind als het gezin. Het richt zich op het vroegtijdig onderkennen, verklaren en behandelen van de eetproblematiek. Dit gebeurt onder andere door  onderzoek, het inzetten van voedings- en gezondheidsadvies, systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie en/of groepstherapie.

Het programma kent een onderverdeling in drie paden:

  • eetstoornissen bij jeugdigen (Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa en Binge Eating Disorder of eetstoornis volgens DSM IV-TR)
  • ernstig overgewicht (door eet- en bewegingsproblemen)
  • overige eetstoornissen

 

Eetstoornissen bij jonge kinderen, als uiting van infant psychiatrische problemen, wordt beschreven in het zorgprogramma Infant Mental Health.

 

Behandeling vindt plaats binnen de kaders van de Multidisciplinaire Richtlijn voor Eetstoornissen. De behandeling is multidisciplinair en systeemgericht, vooral belangrijk bij kinderen en jeugdigen. Snelle onderkenning en tijdige behandeling dragen bij aan de genezingskansen. Dit geldt nog sterker bij kinderen/jeugdigen die jonger zijn,  omdat door de eetstoornis hun kostbare ontwikkelingstijd wordt verkleind.

 

Meer informatie is te vinden in onderstaande folders:

Informatie voor verwijzers

Informatie voor ouders

Informatie voor jeugdigen

Eetstoornissen bij jonge kinderen

Visie van ons eetteam

 

Wat kun je van ons verwachten?

Groei
DoorS2Open
Behandeling
Begeleiding