Klachtenregeling

Plinthos streeft ernaar goede zorg te verlenen. Om dit te realiseren werken bij Plinthos gekwalificeerde en deskundige medewerkers. Dat neemt niet weg dat er situaties kunnen ontstaan waarover je niet tevreden bent.

Ontevreden

Ben je niet tevreden over de manier waarop de medewerker van Plinthos met jou of je probleem omgaat? Praat hier dan over met de desbetreffende medewerker of eventueel zijn of haar leidinggevende.

Een klacht indienen

Daarnaast heb je de mogelijkheid een klacht in de dienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie. Hoe je dat doet, lees je in de folder ‘Als je niet tevreden bent’. Als je een klacht in wil dienen, vul je het klachtformulier in.

Wat kun je van ons verwachten?

Groei
DoorS2Open
Behandeling
Begeleiding

En dan zijn we ook nog gevestigd op twee bijzondere locaties

Een medewerker aan het woord

“Ik wil een jongere uit een kwetsbare situatie zien opbloeien en de mogelijkheid geven om dat geheel naar zijn of haar wensen en talenten te doen, in een omgeving waar je gewoon kunt ademen, … dat is mijn Greutsj”.

Jeanne Schepers, medewerker DoorS2open

Kwetsbaarheid is niemand vreemd, vindt ze, en het laatste wat ze wil is boven de jongere staan als dé begeleider. De jongere is namelijk haar uitgangspunt en haar inbreng wordt bepaald door zijn of haar wensen en talenten. Ze laat de jongeren heel vrij in haar begeleiding, maar heeft daarbij uiteraard wel haar eigen karakter. Voor de rest gaat zij uit van kracht, talent en behoefte van de jongere. Om die dan uit een ogenschijnlijk kansloze situatie te zien opbloeien.