Over Plinthos

Plinthos is een beleefomgeving en een ontmoetingsplek voor kinderen, jongeren, partners, betrokkenen en ondernemers op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs en werken. Samen met overheden en kennisinstellingen geven wij invulling aan een meervoudige, alternatieve aanpak, gericht op het aanreiken van uitzichten aan kinderen en jongeren. Zij worden gestimuleerd om vanuit Plinthos hun talenten en capaciteiten te ontdekken en te ontplooien. Een integraal netwerk van betrokken partners ondersteunt deze jonge mensen in hun ontdekkingstocht.

Filosofie

Vanuit het standpunt dat kinderen en jongeren vanuit hun eigen vertrouwde omgeving én initiatief hun eigen vermogens, kwaliteiten en capaciteiten gaan ontdekken, kunnen ze deze intrinsieke talenten bij Plinthos verder gaan ontplooien. ‘Waar zou jij trots op kunnen zijn?’ is dan een belangrijke vraag. Maar, die geldt bij ons dan voor alle betrokken partijen. Hiermee bedoelen we dat niemand alleen staat. Dat we het altijd samen doen. We gaan er ALLEMAAL voor en alle betrokkenen partijen leveren de juiste inspanning op het juiste moment vanuit hun talent. Zo creëer je eenheid en geven we eenieder weer … Greutsj!

Wij geloven in samen

Plinthos beschikt over een hecht en flexibel netwerk aan betrokken partners. Alleen zo komen we tot een optimale ondersteuning van jonge mensen in hun zoektocht naar een toekomst. De Mutsaersstichting, die het initiatief heeft genomen voor deze uitzonderlijke aanpak, heeft hiervoor diverse partners meegekregen. Deze partners komen vanuit de (lokale) overheid en de zorg, maar ook vanuit welzijn, onderwijs en het verenigings- en bedrijfsleven.

Wat kun je van ons verwachten?

Groei
DoorS2Open
Behandeling
Begeleiding

En dan zijn we ook nog gevestigd op twee bijzondere locaties

Een medewerker aan het woord

“Ik wil een jongere uit een kwetsbare situatie zien opbloeien en de mogelijkheid geven om dat geheel naar zijn of haar wensen en talenten te doen, in een omgeving waar je gewoon kunt ademen, … dat is mijn Greutsj”.

Jeanne Schepers, medewerker DoorS2open

Kwetsbaarheid is niemand vreemd, vindt ze, en het laatste wat ze wil is boven de jongere staan als dé begeleider. De jongere is namelijk haar uitgangspunt en haar inbreng wordt bepaald door zijn of haar wensen en talenten. Ze laat de jongeren heel vrij in haar begeleiding, maar heeft daarbij uiteraard wel haar eigen karakter. Voor de rest gaat zij uit van kracht, talent en behoefte van de jongere. Om die dan uit een ogenschijnlijk kansloze situatie te zien opbloeien.