Groei

Het Groei-traject is een project voor kinderen en jeugdigen die te maken hebben met uitval binnen het onderwijs en/of reguliere behandeling. Groei kan een passend aanbod bieden in het preventieve kader, als ook in situaties waarbij er sprake is van schooluitval. Het doel van het traject is om een nieuw toekomstperspectief te creëren van successen. Het traject wordt gekenmerkt door het drieluik van begeleiding, behandeling en onderwijs.

Begeleiding

Door middel van individuele begeleiding, uitgevoerd door vaste begeleiders, werken wij samen vanuit vertrouwen aan jouw wens. We gaan ontdekken waar je goed in bent en waar je interesses liggen. Er wordt een passend weekprogramma opgesteld met verschillende activiteiten. Ons aanbod bevat individuele en groepsbegeleiding naar en/of in de klas.

Behandeling

Door de betrokkenheid van een gedragsdeskundige wordt er meegedacht over dat wat nodig is om het gemeenschappelijke doel te behalen. Diagnostiek en diverse vormen van therapie behoren tot de mogelijkheid om aanvullend op de begeleiding in te zetten. Tevens bieden wij ondersteuning aan ouders, aangezien zij eveneens een belangrijke rol hebben in jouw groeiproces.

Onderwijs

Als het op school niet (meer) lukt, heb je binnen het Groei-traject de mogelijkheid om onderwijs op locatie te volgen. Het onderwijs is gericht op de opbouw van schooluren en schoolse activiteiten. Er vindt begeleiding in een ‘setting op maat’ (individueel/kleine groepjes) plaats door een persoonlijke studiecoach. De coaches werken met leerdoelen die aansluiten bij jouw kwaliteiten, talenten en interesses. Vanuit deze setting wordt er toegewerkt naar een nieuw onderwijsperspectief.

Wat kun je van ons verwachten?

Groei
DoorS2Open
Behandeling
Begeleiding