Gespecialiseerde begeleiding

Plinthos biedt gespecialiseerde begeleiding en/of gezinsondersteuning. Dit kan op een van onze locaties, in de thuissituatie, op scholen of in een werksetting. Het ambulante team bestaat uit enthousiaste professionals, allemaal HBO geschoold en geregistreerd in het Jeugdhulpregister.

Persoonlijk

Ambulante begeleiders werken bij Plinthos onder de noemer van persoonlijk begeleider. Zij zijn voor uw gezin het persoonlijk aanspreekpunt, contactpersoon en volgen het persoonlijk ontwikkelingsproces wat de jongere door kan maken bij Plinthos. Deze gespecialiseerde begeleiding biedt ondersteuning aan ontwikkeling van sociale vaardigheden, het invullen van de vrije tijd, het vinden van passend onderwijs of werk en het uitvoeren van de executieve functies.

Positieve spiraal

Het werken aan een positief zelfbeeld, en het ontwikkelen van een eigen ‘ik’ staan hierbij voorop. We werken er naar toe dat de jongere een positieve spiraal ervaart in het eigen leerproces met betrekking tot het reguleren van emoties en het omgaan met aandachtspunten op basis van de diagnose. Daarnaast worden ouders ondersteund en begeleid in de bewustwording van eigen kennen en kunnen, om dit vervolgens om te zetten in opvoedingsvaardigheden.

Binnen de begeleiding werken we integraal en nauw samen met het behandelteam van Plinthos.

Wat kun je van ons verwachten?

Groei
DoorS2Open
Behandeling
Begeleiding