Begeleiding

Wij onderscheiden ons als full service centrum door vroeg-interventies met behulp van een complete integratie van GGZ, Jeugdzorg, Speciaal Onderwijs en opvang. Er wordt systematisch en vraaggericht gewerkt in een multidisciplinaire context. Zorgprogrammering is een kwaliteits- en kennisinstrument waarmee de zorgverlening goed beschreven is en goed meetbaar gemaakt kan worden. De hieronder genoemde zorgprogramma’s geven een indicatie van inhoud en doelgroep bij specifieke behandeling/behandelvorm.

ADHD

Vanuit het zorgprogramma aandachtstekortstoornissen (AD(H)D) is er een nauwe samenwerking met de zorgprogramma’s Informatieverwerkingsstoornissen (IVS) en Autismespectrumstoornissen (ASS) welke samen het cluster Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen vormen. Hierdoor kunnen we van elkaars expertise gebruik maken.

Binnen het zorgprogramma ADHD wordt altijd zorgvuldige diagnostiek naar ADHD en mogelijk aanverwante stoornissen verricht; er wordt breder gekeken dan alleen naar de aandachtsproblemen. Vaak is het zo dat ADHD niet alleen voorkomt. Wanneer er sprake is van een complex beeld, kan er een behandel- en begeleidingsaanbod op maat gerealiseerd worden dat leunt op de laatste stand van zaken in de wetenschap. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan het up-to-date houden van deze kennis en het integreren daarvan in de dagelijkse praktijk.

We hechten veel waarde aan het vergroten van zelfinzicht en -bewustzijn van zowel kinderen en jongeren als van hun ouders. Wij geloven namelijk dat kinderen, jeugdigen en ouders zélf het beste weten hoe ze in elkaar zitten en hoe ze geholpen kunnen worden. Wij zijn er om hierbij te ondersteunen en te begeleiden. Dit doen we o.a. door uitgebreide psycho-educatie en ouderbegeleiding, zowel individueel als (en dat is uniek!) groepsgewijs. Daarnaast werken we nauw samen met de school.

Wat kun je van ons verwachten?

Groei
DoorS2Open
Behandeling
Begeleiding