Nieuw samenwerkingsprogramma voor (dreigende) schooluitvallers

Nieuw samenwerkingsprogramma voor (dreigende) schooluitvallers

Het Groei-traject is een project voor kinderen en jeugdigen die te maken hebben met uitval binnen het onderwijs en/of reguliere behandeling. Groei kan een passend aanbod bieden in het preventieve kader, als ook in situaties waarbij er sprake is van schooluitval. Het doel van het traject is om een nieuw toekomstperspectief te creëren van successen. Het traject wordt gekenmerkt door het drieluik van begeleiding, behandeling en onderwijs.