Nieuw programma: KIEM-IMH

Nieuw programma: KIEM-IMH

Er is een nieuw initiatief gelanceerd door de Mutsaersstichting in samenwerking met Xonar onder de naam KIEM-IMH: Kennis in en met Infant Mental Health.

Binnen de KIEM-IMH groepen (dagbehandeling jonge kind) worden kinderen van 0 tot 5 jaar samen met hun ouders behandeld.

  • Bij het kind is sprake van forse ontwikkelingsproblematiek en één of meerdere problemen op het gebied van de vroegkinderlijke gedragsregulatie (bijv. excessief huilen, slaapproblemen, regulatieproblemen, voedingsproblemen). Het betreft kinderen waarbij de beeldvorming door de veelheid aan mogelijk onderliggende factoren (hechting, trauma, ASS, ADHD, TOS, etc.) diffuus is.
  • Er is sprake van een disfunctioneel interactie- en communicatiepatroon en tekort aan ouderlijk inzicht wat het probleem in stand houdt, versterkt of leidt tot een escalatie ervan. 
  • Aan de kant van de ouder is sprake van belaste voorgeschiedenis, overbelasting en een uitputtingssyndroom, dat gekenmerkt wordt door uitputting, verhoogde prikkelbaarheid, labiele stemming met depressieve grondstemming, grote onzekerheid, faalgevoelens en/of een angstig, bezorgde spanning of ontkenning.  De ouder-kind relatie staat hierbij onder druk.

Hoe ziet dat eruit?
Standaard start met diagnostiektraject (of er moet al heel veel liggen vanuit verwijzers). Het kind komt maximaal 6 dagdelen naar de groep. Op maat wordt dit aangevuld met vaktherapie, speltherapie, andere behandelmethodieken (Griefelen, Floorplay, Sherborne, Pittige Jaren etc.). Afhankelijk van deze inzet wordt het aantal dagdelen op de groep bepaald. Aanvullend logopedie en fysiotherapie is mogelijk vanuit de eigen zorgverzekering.

In de regel wordt de groep aangevuld met systemische inzet en/of hulp opvoedvraagstukken.