Begeleider Individueel & Groepsleider

De Mutsaersstichting biedt geïndiceerde hulp en geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en jongeren en hun verzorgers  die een intensieve behandeling nodig hebben. We zijn compleet in jeugdzorg, in de breedste zin van het woord en actief op de  gebieden jeugdhulpverlening én GGZ én welzijn én onderwijs.

Wil je meer weten over onze organisatie? Kijk dan op www.mutsaersstichting.nl.

Plinthos is gevestigd op de locaties Schinnen en Kerkrade en maakt onderdeel uit van de Mutsaersstichting.  Plinthos is een beleefomgeving en een ontmoetingsplek voor kinderen, jongeren, partners, betrokkenen en ondernemers op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs en werken. Samen met overheden en kennisinstellingen wordt er  invulling gegeven aan een meervoudige, alternatieve aanpak, gericht op het aanreiken van uitzichten aan kinderen en jongeren. Zij worden gestimuleerd om vanuit Plinthos hun talenten en capaciteiten te ontdekken en te ontplooien. Een integraal netwerk van betrokken partners ondersteunt deze jonge mensen in hun ontdekkingstocht.
Zie voor meer informatie over Plinthos op https://plinthos.nl

Momenteel zijn we voor locatie Schinnen en/of Kerkrade op zoek naar een:

Begeleider Individueel & Groepsleider

24 tot 36 uur per week

Lijkt het jou leuk om in een combinatiefunctie te gaan werken van Begeleider Individueel & Groepsleider waarin je verantwoordelijk bent voor het begeleiden van cliënten met een chronische psychiatrische problematiek, gedragsproblemen en/of een ontwikkelingsstoornis. Dan komen we graag met jou in contact!

Je komt werken in een dynamische omgeving die je uitdaagt om je kennis, vaardigheden en ervaring  in te zetten.  We stimuleren  echtheid, openheid  en eigen leiderschap. En geven ruimte aan eigen ontwikkeling  door  je  gebruik  te laten  maken van een uitgebreid netwerk van professionals en een breed scala aan opleidingsmogelijkheden.

Wat ga je doen?

Als Begeleider Individueel bied je individuele begeleiding en begeleid je omgangsregelingen vanuit de thuissituaties, schoollocatie of een van onze locaties van Plinthos.

De hulpvraag van de jongeren en zijn of haar ouders en/ of verzorger(s) neem je als uitgangspunt. De problematiek kan zich op meerdere gebieden voordoen. Je kiest vooral voor een praktische insteek. Je werkt zowel preventief als curatief en in nauwe samenwerking met behandeling. Daarnaast wordt ambulant werk gecombineerd met het GROEI-traject. De jongeren binnen het GROEI-traject hebben veelal te maken gehad met uitval binnen het onderwijs en/of reguliere behandeling. Als begeleider maak je dan ook samen met de hulpvrager een reis om nieuwe succeservaringen op te doen waarmee een nieuw duurzaam toekomstperspectief wordt gecreëerd.

Als Begeleider Individueel ben je vaak het eerste aanspreekpunt voor de cliënt en/of de ouder(s) en / of verzorger(s).  Vanuit een mens tot mens ontmoeting wordt er samen met hulpvrager en hun gezin vorm gegeven aan de hulpvraag. De complexiteit van de problematiek maakt dat er een groot beroep wordt gedaan op jouw kennis en kunde.

Naast je rol als Begeleider Individueel ben je ook aan de slag als Groepsleider. Hierin draag je zorg voor het opstellen en uitvoeren van een individueel behandelplan en voert (evaluatie) gesprekken met cliënten en hun ouder(s) en verzorgers en zorgt voor verslaglegging. Je werkt binnen het Groei-traject nauw samen met leerkrachten en jouw collega’s vanuit het behandelteam Daarnaast ben je in staat dagelijkse problemen zelfstandig op te lossen en initiatief te tonen. Wij werken vanuit de visie 1 kind 1 plan waarbij de cliënt en zijn sociaal netwerk onlosmakelijk onderdeel uitmaken van een succesvol behandeltraject.

Wie zoeken wij?

Een sterke persoonlijkheid met een relevante HBO opleiding. Je dient je SKJ te registreren of in het bezit te zijn van een SKJ registratie. Bij voorkeur enkele jaren werkervaring te hebben in de jeugdhulpverlening  dan wel geestelijke gezondheidszorg, met name op het gebied van individuele begeleiding of groepsbegeleiding.

Je hebt een professionele beroepshouding en bent in staat je eigen functioneren en dat van anderen kritisch te beoordelen. Je beschikt over een rijbewijs en eigen vervoer. Verder ben je zelfstandig, ondernemend en creatief in de wijze van begeleiden.

Bij indiensttreding vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Wat kan je van ons verwachten?

Wij hechten veel waarde aan het blijven ontwikkelen van onze medewerkers en bieden daarom volop (interne) opleidingsmogelijkheden. Daarnaast een dynamische werkomgeving waar ruimte is voor eigen ideeën en initiatief.

De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig aan de cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). De functie is ingedeeld in functiegroep 45. Daarnaast biedt de Mutsaersstichting een flexibel pakket aan arbeidsvoorwaarden met een eindejaarsuitkering, collectieve ziektekostenverzekering en deelname aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Wil je meer weten?

Voor nadere informatie over deze functie én onze organisatie kun je contact opnemen met Lisanne Winten, Teamcoördinator Plinthos  (06-57856468) of Pauline Meuwissen, HRD Consulent (06- 30458264).

Meteen solliciteren?

Spreekt deze vacature je aan en voldoe je aan de gestelde eisen, stuur dan jouw motivatie en Curriculum Vitae, onder vermelding van vacaturenummer 21-72 naar sollicitatie@mutsaersstichting.nl.

De reactietermijn voor deze vacature sluit 19 december 2021.