Coronavirus

Coronavirus

07-10-2020 Update:

De Mutsaersstichting hecht grote waarde aan het continueren van de zorg, ook in deze moeilijke tijd waarin we te maken hebben met maatregelen om het Corona virus in te dammen.
Vorige week is vanuit de overheid het dringende advies gekomen om in publieke ruimtes een mondmasker te dragen.
Per direct vragen wij als Mutsaersstichting dan ook onze cliënten (vanaf 13 jaar), eventuele begeleiders en andere bezoekers dringend om een mondmasker te dragen binnen de  gebouwen van onze organisatie.
Op die manier houden we samen de zorg zo veilig mogelijk!

24-04-2020 Update: 

​​​​​​​De aangepaste maatregelen zoals afgelopen dinsdag 21 april 2020 afgekondigd door de overheid zullen door de Mutsaersstichting worden opgevolgd. De Mutsaersstichting houdt vast aan stabiliteit voor de kwetsbare doelgroep en continueert de zorg voor haar cliënten. Voor cliënten die op de kliniek of de dagbehandeling verblijven betekent dit dat wij, in samenwerking met De Wijnberg, school voor speciaal onderwijs, voor de cliënten op de basisschool het programma oppakken zoals u van ons bekend bent. Voor de cliënten die naar de middelbare school gaan zal in samenwerking met de Wijnberg een aangepast programma worden verzorgd. De ambulante behandelingen zullen doorgang vinden, indien noodzakelijk telefonisch of via beeldbellen. Dit alles conform de richtlijnen van het RIVM om voor voldoende bescherming te zorgen voor cliënten en medewerkers. Bij vragen kunt u contact opnemen met het crisisteam via corona@mutsaersstichting.nl.

31-03-2020 Update: 
Vanavond heeft het kabinet de maatregelen t/m 28 april 2020 kenbaar gemaakt. Hierin is duidelijk gemaakt dat de huidige situatie voortduurt. Voor de dienstverlening van de Mutsaersstichting zullen er geen wijzigingen optreden. De Mutsaersstichting kiest voor stabiliteit voor de kwetsbare doelgroep en continueert de zorg voor haar cliënten. Voor cliënten die op de kliniek of de dagbehandeling verblijven betekent dit dat wij, in samenwerking met De Wijnberg, school voor speciaal onderwijs, een aangepast programma verzorgen. De ambulante behandelingen zullen doorgang vinden, indien noodzakelijk telefonisch of via beeldbellen. Dit alles conform de richtlijnen van het RIVM om voor voldoende bescherming te zorgen voor cliënten en medewerkers.

17-03-2020 Update:
Om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan heeft de overheid ingrijpende maatregelen getroffen. Onze organisaties zijn reeds in februari gestart met de voorbereidingen om de continuïteit van de zorgprocessen mogelijk te maken. Er is een crisisteam ingericht dat de ontwikkelingen nauwgezet volgt en hierop voortdurend anticipeert. Dagelijks vinden er twee briefings plaats om het personeel en cliënten voor te lichten en waar nodig aanvullende maatregelen te treffen. Hierin worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd. De Mutsaersstichting kiest voor stabiliteit voor de kwetsbare doelgroep en continueert de zorg voor haar cliënten. Voor cliënten die op de kliniek of de dagbehandeling verblijven betekent dit dat wij, in samenwerking met De Wijnberg, school voor speciaal onderwijs, een aangepast programma verzorgen. De ambulante behandelingen zullen doorgang vinden, indien noodzakelijk telefonisch of via beeldbellen. Dit alles conform de richtlijnen van het RIVM om voor voldoende bescherming te zorgen voor cliënten en medewerkers. Mocht u nog vragen hebben verzoeken wij u contact op te nemen met Roel Salden, voorzitter Crisisteam, of Hanneke van Beest, secretaris Crisisteam, corona@mutsaersstichting.nl.

15-03-2020 Update:
Vanmiddag, 15 maart 2020, heeft de overheid bekend gemaakt dat de scholen en kinderopvang tot 6 april hun deuren sluiten. Allemaal maatregelen die noodzakelijk zijn om deze pandemie te stoppen. De Mutsaersstichting streeft ernaar de zorg voor haar cliënten zoveel mogelijk te continueren. Voor cliënten die op kliniek verblijven of in dagbehandeling zijn betekent dit dat wij een aangepast programma zullen verzorgen. Wij zullen tijdens onze openstelling werken met kleinere groepen en deze groepen verdelen over de gehele locatie. Daarnaast treffen wij extra hygiëne maatregelen. Wij willen u dringend vragen om onze locatie niet te bezoeken op het moment dat uw kind luchtwegklachten (hoesten) en/of koorts (>38 graden) heeft. Wij vertrouwen op uw begrip en gaan er vanuit dat wij met deze maatregelen tegemoet komen aan de totale gezondheid en welbevinden.

11-03-2020 Update:
I.v.m. de verdere verspreiding van het coronavirus passen wij enkele preventieve maatregelen toe. Wij vragen u onze locaties niet te bezoeken indien u onlangs in een risicogebied bent geweest, contact heeft gehad met een persoon verdacht op corona en/of klachten heeft als hoesten of koorts. Bij hoge koorts (meer dan 38,5) adviseren wij u contact op te nemen met de huisarts. Daarnaast vragen wij u wanneer uw kind koorts heeft, het pas weer naar onze locaties te laten komen indien het 24 uur koortsvrij is en geen verkoudsheidsklachten heeft. Heeft u een afspraak met een van de medewerkers van de Mutsaersstichting en heeft u bovenstaande klachten? Neem dan telefonisch contact op met uw behandelaar of en op welke wijze de afspraak door kan gaan, bijvoorbeeld telefonisch, of dat de afspraak verplaatst kan worden. Ook zullen wij tijdelijk geen handen schudden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

28-02-2020 Update:
Zoals u in de media heeft kunnen vernemen is recentelijk in Nederland en onze Duitse grensregio het coronavirus vastgesteld. Wij begrijpen dat u mogelijk ongerust bent of vragen heeft. De Mutsaersstichting en de Wijnberg hebben nauw contact met de GGD en de Veiligheidsregio. Het is op dit moment niet nodig om voor scholen en/of zorginstellingen om verregaande maatregelen te treffen. De locaties van de Mutsaersstichting en Wijnberg zijn dan ook gewoon geopend. Heeft uw kind echter klachten zoals koorts (38 graden) en hoestklachten en/of benauwdheid en is er recentelijk contact geweest met een van de gebieden waar er uitgebreide verspreiding is geweest van het Coronavirus, dan adviseert de GGD om eerst telefonisch contact op te nemen met uw huisarts alvorens naar een van onze locaties te komen. Woont u of een van uw kinderen in Duitsland? Volg dan de instructies van de lokale Duitse autoriteiten en bericht ons indien noodzakelijk.

26-02-2020:
Vandaag heeft overleg plaats gevonden tussen de bestuurder en medische dienst van de Mutsaersstichting. Er is informatie ingewonnen bij de GGD, Veiligheidsregio en arbodienst. Dit heeft geleid tot preventieve maatregelen. Daarover is ook een instructie uitgegaan in de organisatie. Wij blijven de ontwikkelingen volgen.