Corona virus

Corona virus

Vandaag heeft overleg plaats gevonden tussen de bestuurder en medische dienst van de Mutsaersstichting. Er is informatie ingewonnen bij de GGD, Veiligheidsregio en arbodienst. Dit heeft geleid tot preventieve maatregelen. Daarover is ook een instructie uitgegaan in de organisatie. Wij blijven de ontwikkelingen volgen.