Artikel in Dagblad de Limburg over de ingebruikname van de oude steenfabriek Plinthos te Schinnen.