Project Description

Het ontdekken en ontplooien van talenten zorgt ervoor dat mensen op een zinvolle wijze kunnen participeren in de samenleving. Reeds in een vroeg stadium krijgen zij de kans om binnen Plinthos te participeren in interessante, zinvolle projecten. De ervaringen die zij hiermee opdoen kunnen zij in een later stadium inzetten buiten de beleefomgeving van Plinthos.

Aanmelden