Project Description

Voor kinderen en jongeren bij wie een psychiatrische problematiek, gedragsprobleem of ontwikkelingsstoornis is vastgesteld kan het moeilijk zijn zich te handhaven thuis, of bijvoorbeeld bij een vereniging of op school. Ook als er een behandeltraject is geweest dat wordt afgesloten, kan er behoefte zijn aan een professional, op wie je nog even terug kunt vallen of die het kind ondersteunt om het geleerde in de praktijk te brengen en vast te houden. De begeleiding individueel (BGI) kan hierin ondersteuning bieden.

Bij BGI komt een persoonlijk begeleider bij het kind thuis om samen te werken aan de vastgestelde doelen. Dit kan door gesprekken, maar ook door samen activiteiten te ondernemen of door bijvoorbeeld mee te gaan naar een sportvereniging om het kind daar te ondersteunen. Ieder kind heeft een eigen begeleidingsplan waarin wordt afgesproken hoe de begeleiding eruit ziet.

Aanmelden